ホーム > サイトについて > Foreign Language > ภาษาไทย > สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ここから本文です。

更新日:2017年4月1日

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

วันประจำจังหวัดอิราบากิ 13 พฤศจิกายน

day

วันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นวันที่ชาวอิบารากิจะร่วมกันหวนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดและร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัด ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ โดยการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีอิสระในการปกครองตนเอง ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ปี 1871 บทบัญญัติแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น “ไฮฮัน-ชิเก็น” (การจัดตั้งจังหวัดแทนที่เขตการปกครองในระบอบศักดินา) ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและจังหวัดรวม 305 จังหวัดได้รับการจัดตั้งขึ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน บทบัญญัติดังกล่าวได้รับการแก้ไขและลดจำนวนจังหวัดลงเหลือ 75 จังหวัด 11 จังหวัดได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตคันโต นิฮาริ-เคน อินบะ-เคน และอิบารากิ-เคน ได้รับการตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เป็นอิบารากิ-เคน ในปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ชื่อเดิมของจังหวัด คือ อิบารากิ-เคน ได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก ดังนั้น “ระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีวันประจำจังหวัด” (บทบัญญัติจังหวัดอิราบากิ # 3 วันที่ 30 มีนาคม 1968) จึงประกาศให้วันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นวันประจำจังหวัดอิราบากิ ในปี 1968 นับเป็นปีที่ 100 ของสมัยเมจิ

ตราประทับประจำจังหวัด

mark

ตราประทับนี้เป็นสัญลักษณ์ของดอกกุหลาบตูมที่กำลังเบ่งบาน ดอกกุหลาบนี้มีความเชื่องโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของจังหวัด ดังได้กล่าวถึงในบทที่มีชื่อว่า “อิบารากิ-กุน” ในบันทึกการสำรวจภูมิประเทศ ฮิตาชิ-โนะ-คุนิ ฟุโดกิ รูปแบบของตราประทับสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ภาพอันเป็นเอกลักษณ์และมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า” ซึ่งเหมาะสมมากกับจังหวัดอิบารากิที่มุ่งเน้นนำพาประชาชนก้าวไปสู่ยุคใหม่ ตราประทับนี้ออกแบบโดยนักออกแบบกราฟิคนานาชาติ คาซุมาซะ นากาอิ ที่สำคัญชาวจังหวัดอิบารากิก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนี้ด้วย สีของตราประทับคือสีสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด และเพื่อส่งเสริมให้ชาวจังหวัดอิบารากิมีจิตสำนึกในการมุ่งไปสู่ยุคใหม่ ตราประทับนี้จึงนำมาใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 1991 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 120 ของการบริหารงานของจังหวัด อิบารากิ (ฉบับแก้ไข : ประกาศจังหวัดอิบารากิ # 1232)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกุหลาบ

rose

ดอกไม้ประจำจังหวัดอิบารากิ คือ ดอกกุหลาบ หรือ “บาระ” ซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของจังหวัด คือ อิบารากิ จังหวัดอิบารากิได้ประกาศให้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1966 (ประกาศจังหวัดอิบารากิ # 343) อันจะเป็นสัญลักษณ์ศูนย์รวม จิตใจของชาวอิบารากิ เช่นเดียวกับตราประทับและธงประจำจังหวัด ซึ่งเป็นรูปดอกกุหลาบเช่นเดียวกัน จังหวัดอิบารากิมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับดอกกุหลาบ ดังจะเห็นได้จากบันทึกการสำรวจภูมิประเทศ ฮิตาชิ-โนะ-คุนิ ฟุโดกิ ในบันทึกดังกล่าวได้กล่าวว่า คุโรซากะ-โนะ-มิโกโตะ ได้สร้างปราสาทขึ้นในบริเวณที่มีชื่อว่า อุบาระ และได้ปราบพวกโจรผู้ร้ายจนราบคาบ แม้จะมีความคิดที่ว่ามีไม้จำพวกกุหลาบอยู่หลายพันธุ์ เช่น พันธุ์เทริฮะ ยามาเทอริฮะ และโมริ เติบโตอยู่บนภูเขาบริเวณปราสาทในอิบารากิในยุคนั้น แต่ก็ไม่มีการระบุไว้ว่ากุหลาบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ของดอกกุหลาบประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด : อุเมะ ต้นพลัมญี่ปุ่น

ume

จากการเสนอแนะของสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์มาอินิชิในเดือนพฤษภาคม 1966 จึงได้เกิดโครงการคัดเลือกต้นไม้ประจำจังหวัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้นและโอบรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียว คณะกรรมการคัดเลือกต้นไม้ประจำจังหวัดได้รับการจัดตั้งขึ้นในแต่ละจังหวัด คณะกรรมการของจังหวัดอิบารากิได้เสนอชื่อต้นไม้ 5 ชนิดที่มีอยู่ในจังหวัด ได้แก่ ต้นสนแดงญี่ปุ่น (อากะ-มัทสุ) ต้นสนดำญี่ปุ่น (คุโระ-มัทสุ) ต้นพลัมญี่ปุ่น (อุเมะ) ต้นซีดาร์ญี่ปุ่น (ซุจิ) และต้นเซลโควา (Zelkova) ในที่สุด ชาวอิบารากิได้ลงคะแนนเสียงเลือกต้นพลัมญี่ปุ่นให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดและได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มิถุนายน 1966 สวนไคราคุเอง ซึ่งเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของต้นพลัมญี่ปุ่น มีต้นพลัมญี่ปุ่นอยู่กว่า 100 ชนิดรวมทั้งหมด 3,000 ต้น

นกประจำจังหวัด : นกกระจาบญี่ปุ่น ฮิบาริ

hibari

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคุ้มครองนกป่า จังหวัดอิบารากิจึงได้ขอให้ประชาชนเลือกนกประจำจังหวัดขึ้นในงานสัปดาห์นก ในปี 1965 นกกระจาบญี่ปุ่น (ฮิบาริ) ซึ่งเป็นนกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและได้รับการคัดเลือกและยอมรับโดยสภาจังหวัดอิบารากิ ว่าด้วยเรื่องนกและสัตว์ ดังนั้น นกกระจาบญี่ปุ่น จึงได้รับการประกาศให้เป็นนกประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 1965 ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองและการล่านกและสัตว์ (กฏหมายไทโช 7 # 32) นกกระจาบญี่ปุ่นนี้มีลักษณะเหมือนเทวดานางฟ้าในฤดูใบไม้ผลิที่โผบินสูงอยู่ในอากาศ เสียงร้องของมันจะเรียบ ๆ แต่มีพลังชวนให้เบิกบานใจ จากคำบอกเล่าที่ว่า “จะพบนกกระจาบญี่ปุ่นในที่ที่มีทุ่งข้าวสาลี” ทำให้สามารถพบนกกระจาบญี่ปุ่นในจังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวสาลีที่ดีที่สุดของ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ นกกระจาบญี่ปุ่นยังคุ้นเคยกับผู้คนที่นี่และผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติของจังหวัดอิบารากิ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้นกกระจาบญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกให้เป็นนกประจำจังหวัด

ปลาประจำจังหวัด : ปลาลิ้นหมา

hirame

เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีมากขึ้นในสัตว์จำพวกปลาและเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งถึงแม่น้ำและทะเลอันสวยงาม รวมไปถึงผลิตผลของอุตสาหกรรมทางทะเล คณะกรรมการคัดเลือกปลาประจำจังหวัดจึงได้จัดให้มีขึ้น คณะกรรมการได้เสนอชื่อปลาหลากหลายชนิด ที่สามารถจับได้ในเขตจังหวัดอิบารากิและเป็นปลาที่ดีที่สุดในฤดูกาลต่าง ๆ และขอให้ประชาชนเลือกปลามาหนึ่งชนิดเพื่อให้เป็น ปลาประจำจังหวัด สุดท้าย ปลาลิ้นหมาก็ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นปลาประจำจังหวัดในวันที่ 1 มิถุนายน 1995 เพราะปลาลิ้นหมาเป็นปลาชนิดหนึ่งที่สำคัญในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดอิราบากิและมีรสชาติอร่อยในทุกฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นปลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในอิบารากิแนะนำและยอมรับ สัญลักษณ์ของปลาลิ้นหมาก็ได้รับการคัดเลือกจากภาพที่ส่งเข้ามาจาก ทั่วทั้งประเทศในวันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกปลาที่ดีที่สุดในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย ซึ่งปลาน้ำเค็ม ได้แก่ หอยกาบ คาชิมะ-นาดะ (ฤดูใบไม้ผลิ) ปลาโอ (ฤดูร้อน) ปลาลิ้นหมา (ฤดูใบไม้ร่วง) และปลาแองเลอร์ (Angler) (ฤดูหนาว) ส่วนปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาไข่

เพลงประจำจังหวัด

song

เพลงประจำจังหวัดนี้ได้รับการคัดเลือกจาก 447 คำร้องและ 101 ทำนองจากผู้ส่งเข้าประกวด บทเพลงที่ได้รับการคัดเลือกนี้มี เนื้อหายกย่องชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีอันรุ่งโรจน์ของจังหวัด และสื่อถึงแนวความคิดอุดมคติ ของจังหวัดอิบารากิที่กำลังพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากเพลงนี้ได้รับการขับร้องเป็นครั้งแรกที่อิบารากิฮอลล์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 1963 (ร่วมสนับสนุนโดยจังหวัดอิบารากิและคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอิบารากิ) จึงเป็นที่คุ้นเคย ชื่นชอบ และผู้คนในจังหวัดนิยมร้องกัน

 

กลับหัวข้อหลัก

このページに関するお問い合わせ

営業戦略部国際渉外チーム_

茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2853

FAX番号:029-301-1375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?